Atgal Visos naujienos

Parama gamybinėms įmonėms našumo didinimui

Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje mažoms ir vidutinėms įmonėms ketina paskirstyti 2,99 mln. eurų. Kvietimas skirtas įmonėms, kurios siekia optimizuoti gamybą, automatizuojant, robotizuojant ir skaitmenizuojant gamybinius procesus. Remiama veikla – naujų produktų ar naujų technologinių sprendimų diegimas, kurių dėka padidėtų darbo našumas įmonėje.

Investicijos galimos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su įmonės produkcijos įvairinimu ar gamybinio proceso keitimu. Balai suteikiami vertinant pareiškėjo inovacinį potencialą (įmonės patirtis diegiant inovatyvius produktus), gaminamo produkto ar inovacijos komercinimo potencialas (plėtros galimybės, pelningumo prognozės, konkurencinis produkto pranašumas), prognozuojamas darbo našumo augimas bei partnerystė. Partnerystė projektuose nėra privaloma, tačiau už donorų šalies partnerio dalyvavimą skiriami papildomi balai.

Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos, o projekto veiklos fiziškai turi būti įgyvendinamos Lietuvoje.

  • Finansavimas vienam projektui yra galimas nuo 200 000 iki 600 000 EUR; 
  • Finansavimo intensyvumas nuo 45% iki 70%, priklausomai nuo išlaidų eilutės;
  • Kvietimo pabaiga 2023-03-03;

Kviečiame puodeliui kavos aptarti Jūsų įmonės poreikį ir galimybes – kreipkitės telefonu +370 669 07814.