Atgal Visos naujienos

Kvalifikuoti darbuotojai – pažangios įmonės standartas

Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos lygio kėlimas yra viena iš prioritetinių Europos Sąjungos krypčių. Įmonės, prisidedančios prie nuolatinio darbuotojų mokymo, yra laikomos ne tik pranašesnėmis, tačiau ir sugebančiomis užtikrinti, kad visapusiškai bus patenkinti tiek įmonės, tiek ir klientų poreikiai. Kvalifikuoti darbuotojai yra laikomi pažangios įmonės standartu, todėl vis daugiau įmonių vadovų investuoja į darbuotojų kompetencijų ugdymą bei kvalifikacijos kėlimą.

Slapto pirkėjo tyrimų agentūroje „SeeNext“ dirba daugiau nei 600 slaptų pirkėjų. Darbas tokioje agentūroje reikalauja specialių žinių, nuolatinio tobulėjimo bei mokėjimo prisitaikyti prie tam tikrų situacijų, todėl 2019 metais įmonė nusprendė pasinaudoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijomis ir įgyvendinti projektą „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Pasak „SeeNext“ vadovo Daliaus Beginsko, įmonės tikslas visuomet buvo teikti kokybiškas paslaugas, o tai užtikrinti padeda nuolatinis darbuotojų mokymasis ir tobulėjimas darbo vietoje. Mokymai nėra vien informacijos išklausymas – vietoje nestovintis, tobulėjantis įmonės darbuotojas padeda užtikrinti ne tik įmonės pažangumą rinkoje, tačiau ir lengvesnę bei sklandesnę įmonės komunikaciją su klientais. Įmonės „SeeNext“ vadovas D. Beginskas teigia, kad visi darbuotojai turi žinoti, kaip veikia įmonė ir ką atsakyti į jį besikreipiančiam klientui. „Be mokymų kokybiškų paslaugų nebus. Reiktų prisiminti, kad tikri mokymai įvyksta tada, kai nepalieki žmogaus vieną kartą išdėstęs medžiagą ir niekada prie to daugiau nesugrįžęs. Tai, kas yra pasakyta, darbuotojas turi įsiminti, praktiškai panaudoti, o vėliau – atsakyti, kaip ir kur tai panaudojo ir kiek tai jam padėjo darbe. Todėl mes nuolatos keliame savo paslaugų kokybę. Šiandien gyvenimas juda taip, kad susiduriame su labai daug informacijos ir naujovių, tad negalime nuo jų atsilikti“, – teigia D. Beginskas.

Įmonė taiko daug mokymosi ir tobulėjimo metodų. Vienas jų yra sujungti tai, kas buvo ką tik sužinota, su tuo, kas buvo išklausyta prieš kurį laiką. Tokios užduotys skatina ne tik geresnį informacijos įsisavinimą, bet ir neleidžia naujiems mokymams užgožti jau kažkada girdėtų patarimų bei faktų. Temų įvairovė – praktinė būtinybė. Anot įmonės vadovo, „SeeNext“ kreipia dėmesį į įvairiapusišką darbuotojų paruošimą, kuris užtikrina, kad darbuotojai, esant reikalui, sugebės priimti tinkamus sprendimus ir atitinkamai reaguoti į susidariusią situaciją: „Pirmas dalykas dirbant su slapto pirkėjo tyrimais ir apklausomis yra duomenų apdorojimo specifika – to mes mokomės pas statistikos specialistus, akademikus. Kitame žingsnyje mokomės klientų aptarnavimo, psichologinių niuansų, subtilybių, kaip dirbti su klientais. Taip pat tobuliname save darbui su slaptais pirkėjais, kad jie atitinkamai atliktų užduotį“, – pasakoja pašnekovas. Tobulėjimas kelia darbuotojų motyvaciją Lietuvoje vis dažniau galime sutikti įmonių vadovų, kurie mano, kad darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulėjimas darbo vietoje yra kryptingos ir tikslingos investicijos, kurios ne tik gerina įmonės reputaciją rinkoje, tačiau ir suteikia daugiau pasitikėjimo ir motyvacijos patiems darbuotojams.

„Natūralu, kad kai kurie darbuotojai į įvairius mokymus žvelgia įtariai ir klausia, kam to reikia ir kada to prireiks, tačiau galiausiai darbuotojai įsitraukia į mokymus, kryptingai tobulėja, o rezultatai džiugina ir juos pačius. Vidinės motyvacijos suteikia ir tai, kad darbuotojas pats gali priimti teisingus sprendimus ir nereikia klausti vadovo, kaip ir ką padaryti“, – teigia D. Beginskas. Taip pat itin svarbus ir vadovų vaidmuo mokymų procese – svarbu yra skirti laiko ir konkrečiai kiekvienam besimokančiam atsakyti į rūpimus klausimus ir dvejones. D. Beginskas pasakoja, kad mokymų rezultatus būtina įvertinti, o tam labiausiai tinka individualių rezultatų stebėsena. Jei užduotis darbuotojas įvykdo per gerokai trumpesnį laiką, tai rodo ne tik mokymų naudą, bet ir darbuotojo norą tobulėti. D. Beginsko manymu, darbuotojų pažanga rodo motyvaciją, o motyvacija leidžia suprasti, kad darbuotojas darbo vietoje jaučiasi savas ir laukiamas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal 9 veiksmų programos prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 2014 – 2020 m. periodu viso administravo 8 priemones. Pagal šį prioritetą šiuo metu iš viso yra įgyvendinami 959 projektai už 64,9 mln. Eur ES investicijų, iš jų baigti 234 projektai už 10,4 mln. Eur ES investicijų. ES investicijų dėka buvo keliama darbuotojų kvalifikacija pameistrystės, ,,kompetencijų vaučerio“ sistemos formomis, organizuoti mokymai, skirti sektorinėms kompetencijoms ugdyti, darbuotojai buvo ugdomi užsienio Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo (MTEPI) centruose ar MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.