ES paraiškų rengimas

Rengiame paraiškas ir administruojame ES struktūrinių fondų, Europos regioninės plėtros fondų, ES fondų investicijų veiksmų programos, Kaimo plėtros programos finansuojamus projektus Daugiausiai patirties esame sukaupę dirbant su minkštaisiais projektais. Mūsų sritis – mokymų, konsultavimo, kvalifikacijos tobulinimo (pameistrystės), skaitmeninimo, netechnologinių inovacijų, , bei verslo plėtros projektai Mūsų klientai mažos ir vidutinės įmonės.

Kaip vyksta visas procesas?

  • Pirmiausiai išanalizuojame konkretaus gauto kvietimo reikalavimus;
  • Parengiame trumpą aprašą su svarbiausia informacija;
  • Įvertiname potencialaus kliento tinkamumą dalyvauti projekte;
  • Atliekame galimybių studiją ir įvertiname, kiek balų klientas surinktų ir kokia būtų tikimybė gauti finansavimą.

Kas toliau?  klientas priimą sprendimą. Jei klientas, įvertinęs pateiktą informaciją, nusprendžia dalyvauti kvietime –pradedame pasirengimo darbus.

Su klientu būname nuo pradžios iki projekto pabaigos. Padedame ne tik dokumentų rengimo etape, bet kartu atsakome į visus projekto eigoje iškylančius klausimus, teikiame konsultacijas. Mes nesivaikome vienkartinės sėkmės, kalbame atvirai, net jei pasirodytų, kad kliento šansai projekte laimėti yra menki.

Atsakingai ir objektyviai žiūrime į savo darbą, tad su klientu aptariame esminę informaciją, nusistatome bei pasitariame, kokius rodiklius klientui pasiekti yra realu, kad išvengtume per aukštų užsibrėžtų ir neįgyvendinamų tikslų, o galutiniai rezultatai nenuviltų.

Visą informaciją stengiamės pateikti kuo suprantamiau, vengiame neaiškių ir sudėtingų terminų – visa tai tam, kad vienas kitą kuo aiškiau suprastume ir galėtume pasiekti gerų bendradarbiavimo rezultatų.

Projektų statistika, kuria didžiuojamės:

  • 94 patvirtinti projektai
  • 82 proc. gavo finansavimą/ sėkmės rodiklis
  • 4,3 mln. gauta ES parama

 

Gaukite nemokamą paslaugų įvertinimą!

Jeigu kyla neaiškumu - su mielu noru atsakysime į visus Jūsų klausimus!