Rinkos tyrimai

Rinkos tyrimai; apklausos telefonu, internetu, gyvai (face to face)

Kas yra rinkos tyrimas?  Rinkos tyrimas padeda geriau suprasti vartotojų elgesį, motyvaciją įsigyti tam tikras prekes. Tokie tyrimai leidžia geriau suprasti visuomenės nuomonę tam tikrais klausimais, taip pat gauti atsakymus į rūpimus klausimus ir geriau suprasti situaciją. Tyrimai suteikia informaciją, padedančią tapti artimesniu savo pirkėjų auditorijai bei galimybę suprasti klientų lūkesčius ir pasiūlyti geriausią sprendimo būdą bei galimybę priimti svarbius sprendimus auginant pardavimus. Tyrimus atliekame tiek privataus, tiek viešo sektoriaus atstovų užsakymu.

Kokie yra rinkos tyrimo metodo būdai? Atliekame apklausas CATI, CAPI, CAWI metodais. Apklausos gali būti atliekamos telefonu, internetu, gyvai (face to face). Šias apklausas galime atlikti Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje. Apklausos atlikimo duomenis galime rinkti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Mūsų atliekamos apklausos yra skirtos valstybinio ir privataus sektoriaus organizacijoms.

Apklausa telefonu duomenų rinkimo metodas, kai respondentas tiesiogiai bendrauja su apklausos atlikėju ir atsako į iš anksto parengtus ir su užsakovu suderintus klausimus. Dažniausiai CATI būdu naudojami uždari klausimai. Šis metodas yra greitas būdas gauti koncentruotą informaciją ir labai patikimas, nes pokalbis telefonu yra įrašomas. Tokiu būdu užtikrinamas tyrimo kokybiškas ir objektyvus atlikimas.

Apklausa internetu duomenų rinkimo metodas, kai respondentas pildo iš anksto su užsakovu suderintą klausimyną internetu. Toks klausimynas gali būti pakankamai išsamus. Pagrindiniai internetinės apklausos privalumai yra sąlyginai greita galimybė surinkti didelį atsakymų skaičių, klausimus galima pateikti ne tik tekstiniu, tačiau ir vaizdiniu, audio ir vaizdo formatais. Visa tai suteikia galimybę respondentui perteikti informaciją įvairiais formatais.

Uždaros apklausos: respondentų sąrašas yra paruošiamas iš anksto, mat tokioje apklausoje negali dalyvauti atsitiktiniai žmonės. Uždara apklausa yra taikoma tada, kai norima apklausti specifinę grupę. Pavyzdžiui, darbuotojus ar klientus.

Atvira apklausa: tokios apklausos yra talpinamos tikslinei grupei prieinamoje interneto platformoje. Pavyzdžiui, tam tikrame naujienų portalų skirsnyje, forume ir panašiai. Atvirose apklausose gali dalyvauti neribotas kiekis respondentų.

Apklausa, vykstanti gyvai (CAPI)  duomenų rinkimo metodas, kai apklausos atlikėjas tiesiogiai bendrauja su interviuotoju ir atsako į iš anksto parengtą ir su užsakovu suderintą klausimyną. Galima išskirti kelis CAPI metodo privalumus: taikant šį metodą galima atlikti reprezentatyvią apklausą Lietuvos mastu, lyginant su kitais tyrimų metodais, šiuo metodu lengviausia surinkti duomenis iš skirtingų geografinių teritorijų (apskričių; miestų; miestelių, kaimų). Taip pat užtikrinti demografinį respondentų pasiskirstymą pagal lytį, amžių ir kitus kriterijus. CAPI metodas yra lankstus ir pritaikomas įvairiems tyrimų tikslams.

Kas sudaro mūsų apklausėjų tinklą? Mūsų apklausėjų tinklą sudaro daugiau nei 100 tyrėjų visoje Lietuvoje, kiekvienoje apskrityje. Apklausas galime atlikti net ir labai mažuose miestuose, kaimo teritorijose bei seniūnijose. Platus apklausėjų tinklas leidžia įvykdyti geografiškai plačios apimties ir labai intensyvias apklausas, siekiančias 2500 anketų per savaitę.

Kaip vyksta tokios apklausos?

  1. Pirmojo susitikimo metu rinkos tyrimų specialistai kartu su užsakovu aptaria tyrimo tikslą, tikslinę auditoriją ir pagal tai parenkame labiausiai tinkantį rinkos tyrimo metodą;
  2. Parengiame rinkos tyrimo planą, kuriame apibrėžiame tikslus ir priemones kaip jų sieksime;
  3. Per numatytą laiką atliekame duomenų rinkimo ir duomenų analizės darbus;
  4. Pateikiama išsamią tyrimo ataskaitą.