Atgal
Andrius Jarasiunas

Andrius Jarašiūnas

Lektorius
NLP Koučingas Pardavimai

Apie lektorių

ICTA mokymų treneris NLP, koučingo ir Eriksoninės terapijos specialistas. Tarp nuo 2007 metų vedamuose mokymuose dalyvavusių dalyvių yra vadovų, pardavimuose ir klientų aptarnavime dirbančių bei saviugda besidominčių žmonių. Ekspertinė srtitys – NLP ir koučingo metodų taikymas vadovavime, derybose, pardavimuose  ir klientų aptarnavime.

Mokymų temos

1. Tema: NLP metodai derybose

Derybiniai tikslai, taktinis ir psichologinis pasiruošimas deryboms (savo galimybių įvertinimas/oponento pozicijos įvertinimas), argumentavimas, prieštravimų įveikimas.

2. Tema: NLP metodai pardavimuose

Savęs pristatymo, pateikimo, klausymo, klausinėjimo, pokalbio palaikymo strategijos ir įgūdžiai. Kliento poreikio išaiškinimas ir aktualizavimas. Efektyvus elgesys pažindinantis (networking), „išėjimas iš pokalbio“. Metaforų ir parduodančių istorijų pasakojimas.

3. Tema: Įtakos psichologija

Minimalios ir būtinos sąlygos įtakai daryti: kontaktas (darna/raportas), dėmesio sutelkimas, emocinė ir loginė kalbos struktūra, balso intonacijos ir pauzės, retorinės strategijos, klausimų skatinančių susimąstyti formulavimas, lingvistinės įtaigios kalbos priemonės (ang. call to action).

4. Tema: Prieštaravimų įveikimo mokymai

Išskirtinai praktinės dirbtuvės – lingvistinių (refreimingo) prieštaravimų įveikimo strategijų treniravimas.

5. Tema: Įtaigaus viešo kalbėjimo struktūra: kontaktas su klausytojais, dėmesio valdymas, pasiūlymas/kvietimas veikti.

Trys pagrindinės viešo kalbėjimo dalys: Kontaktas su auditorija – asmeninis nusitekimas, pradinis įspūdis, pasitikėjimo atmosferos kūrimas. Dėmesio valdymas: emocijos, kūno kalba, gestai, balso valdymas. Pasiūlymas veikti: sakinių skatinančių veikti stuktūra, užduočių formulavimas;

6. Tema: Kaip iš kalbos ir elgsenos atpažinti charkterį ir daryti įtaką?

Kalbos ir elgesio  profilis pagrįstas rinkiniu NLP instrumentais – metaprogramomis. Tai filtrai, kuriuos pasitelkiame kurdami savo pasaulio modelį. KIE profilis, tai priemonė įgalinanti mus suvokti tai, ką žmonės mums netiesiogiai praneša apie savo suvokiama realybę ir daryti įtaką jiems.

7. Tema: Konfliktinių/sudėtingų situacijų valdymas

Požiūrių (nuostatų) skirtumai lemiantys situacijos matymo skirtumus. Psichologinio Aikido principai sprendimų paieškai (transakcinė analizė). Kalbos formos ir turinio pusiausvyra (emocijos/logika) aistrų nuraminimui ir susitarimo pasiekimui.

8. Tema: Koučingo įvadas/pagrindai

Koučingas – vienas iš vadovo įrankių ugant darbuotojus. Koučingo taikymas, koučingo pokalbio struktūra, pagarbaus santykio kūrimas, į sprendimų paiešką orientuotos koučingo technikos.

9. Tema: Asmeninis efekyvumas/Asmenybės dizainas

Tikslų formulavimas, prioritetų išskyrimas, palaikančių/ribojančių nuostatų išskyrimas, pasitikėjimo savimi auginimas, ilgalaikės vizijos kūrimas, sprendimų priėmimas, veiksmų planavimas.

10. Tema: Kūrybiškumo dirbtuvės: herojaus kelionė

Herojaus kelionės struktūra. Praktiniai kūrybiškumo instrumentai ir technikos: koliažas, vizijos kūrimas (neurologiniai lygiai), W. Disney`aus kūrybiškumo strategija.

11. Tema: Asmeninės istorijos kūrimas. Metaforos kaip resursas augti.

Metaforos sąvoka. Metaforų tipai: palyginamosios („panašu į“), izomorfinės (herojaus kelionė), kompleksinės (gyvenimo metafora, M. Eriksono triguba spiralė, istorijos). Metaforos kūrimo procesas: probleminio lauko apibrėžimas, sprendimo lauko apibrėžimas, metaforinio simbolio parinkimas, metaforos kūrimas.

12. Tema: Psichologinės manipuliacijos ir asmeninių ribų nustatymas ir išlaikymas

Bazinis komunikacijos modelis, psichologiniai realybės iškraipymo filtrai, asmeninės ORB (optimalios resursinės būsenos) modeliavimas S. Karpman trikampis, destruktyvi komunikacija ir gynyba nuo jos, praktiniai konstruktyvaus reagavimo į manipuliacijas metodai.

13. Tema: Vidiniai konfliktai ir pasipriešinimo pokyčiams mechanizmai

Harmoningos asmenybės sąvoka. Pusiausvyros gyvenime formulė. Psichologiniai poreikiai. Susipažinimas su psichologinės gynybos mechanizmais ir „pasimatavimas“. Psichologinis imunitetas (atsparumas stresui) aplinkos ir vidiniams dirgikliams. Kokybiško santykio (kontakto) su savimi, kitu ir aplinka kūrimas. Pasiruošimas pokyčiams ir harmoninga adaptacija.

14. Tema:  Susitelkimas į sprendimus koučinge

Susitelkimo į sprendimus apibrėžimas, prielaidos/principai. Pagrindiniai skirtumai tarp susitelkimo į problemas ir į sprendimus. Susitelkimą įsprendimus apibūdinantis SIMPLE modelis ir jį sudarantys metodai: esama situacija/tobula ateitis/sprendimų užuominos/skalė patvirtinimams ir žingsniams. Praktinis susitlekimo į sprendimus algoritmas.

15. Tema: Į darbuotojų ugdymą orientuoto vadovo įgūdžiai

Aktyvus klausimas – paviršinis ir giluminis klausimas, reziumavimas, prielaidų (kas liko nepasakyta) fiksavimas. Klausimų skatinančių mąstyti formulavimas: uždari/atviri klausimai, kas jeigu tipo klausimai, konkretūs/daugiskaitos/ galimybės/kokybės/ veiksmo/pokyčio sistemoje klausimai. Kas yra grįžtamasis ryšys, rekomendacijos kaip teikti grįžtamąjį ryšį. GR modelis sumuštinis. Komplientai kaip grįžtamojo ryšio forma.

16. Tema: NLP modeliai į tikslus orientuotoje komunikacijoje

Tikslo pasiekimo formulavimo modelis – gerai suformuluotas rezultatas (GSR). Idealios ateities paveikslo kūrimas apibūdinant ją per 5 pojūčius (REP sistemų submodalumai). Išsamus galutinio rezultato išgyvenimas (asociacija), galimų trukdžių/silpnų vietų įvertinimas (disociacija). Ilgalaikės naudos įvertinimas Dekarto koordinačių sistemos pagalba. Veiksmų plano modeliai: pažingsninis planavimas, atbulinis planavimas.

17. Tema: Tranformuojanti komunikacija: darbas su įsitikinimais

Įsitikinimo formavimosi mechanizmas: patirtis/interpretacija/emocija. Įsitikinimo vieta pagal neurologinius lygmenis. Įsitikinimų skirstymas pagal poveikį klientui (ribojantys ir palaikantys). Įsitikinimų ketimo metodas refreimingas: prasmės ir konteksto refremingas. Refreimingo technikos: transakcinės (lingvistinės), transformacinės (terapinės). Palaikančių įsitikinimų formulavimas ir užtvirtinimas.

18. Tema: Tikslų pasiekimo priemonės: resursai.

Pagrindinės, resursus apibrėžiančios, nuostatos. Resursinės ir neresursinės būsenos. Resursinių būsenų  fiksavimas (inkaravimas). Vidiniai ir išoriniai resursai. Asmenybės SWOT resursams išgryninti. Pagrindinių resursų laikas, pinigai, patirtis/įgūdžiai, ekpertiškumas/žinios, kvalifikacija, ryšiai konvertavimas.

19. Tema: Efektyvi tarpasmeninė komunikacija

Emocinis ryšys su pašnekovu, komunikacijos tikslai, struktūra (faktai – interpretacijos – emocijos), skirtingos situacijos suvokimo pozicijos, aiškus užduočių formulavimas, efektyvus susirinkimas, vertinimo kriterijai ir jų suderinimas, grįžtamasis ryšys.

20. Tema: Komandinis darbas

Pasitikėjimo komandos nariais kūrimas, konstruktyvūs konfliktai kaip mokymosi ir augimo resursas, įsipareigojimų ir atsakomybės prisiėmimas, susitarimų standartai ir atskaitomybė, šeimininkiškumas  (ang. ownership) ir bendras vizijos matymas bei siekimas.