Atgal Visos naujienos

MVĮ Skaitmeninimas

Kvietimas yra skirtas skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją. Remiama veikla padės MVĮ persiorientuoti į gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą. Projekto veiklos gali būti įgyvendinamos Sostinės ir (arba) Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose.

Projekto paramos intensyvumas gali siekti iki 50 proc. Didžiausia galima skirti finansavimo suma yra 50 000 eurų, o mažiausia – 10 000 eurų. Viso kvietimui skirta 12 milijonų eurų.

Reikalavimai pareiškėjams:

  • Metinės pardavimo pajamos iš savo pačios pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus turi sudaryti ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje;
  • Vidutinės metinės pardavimo pajamos per pastaruosius dvejus finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 100 000 eurų;
  • Įmonė iki projekto pateikimo yra ne trumpiau kaip 1 metus įregistruota Juridinių asmenų registre;
  • Įmonė neturi jokių finansinių sunkumų;
  • Įmonė turi pakankamą de minimis likutį;
  • Įmonė nėra gavusi finansavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.