Pagrindinis paveiksliukas
Kvietimo pavadinimas:

Parama verslo plėtrai kaime

Nemokama konsultacija dėl paraiškos rengimo

Pasitikėjimo verti skaičiai

94
Parengtos paraiškos
82%
Finansavimą gavusių paraiškų procentas
4.3 mln. €
Klientams pritrauktas ES finansavimas

Parama veiklos plėtrai kaime

Pagrindinė informacija
Galimi pareiškėjai:
Labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys, registruoti kaimo vietovėje bei vykdantys ūkinę ar komercinę veiklą ne mažiau kaip vienus metus
Finansavimas:
Didžiausia galima finansavimo lėšų suma projektui 90 000 Eur
Finansavimo intensyvumas:
iki 60 %
Kvietimo pabaiga:
2023-04-03
Administruojanti institucija:
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Papildoma informacija

Paramos veiklos plėtrai kaime dydis ir intensyvumas

Būtina sąlyga paramai gauti – smulkių ūkio subjektų/ paslaugų tiekėjų kaime bendradarbiavimas, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais, vykdant bendrą komercinę veiklą.

Didžiausia parama pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ yra  90 000 Eur be PVM. Paramos intensyvumas:

– 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms;

– 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms;

Tinkamos išlaidos

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui yra skiriama ir mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Išlaidos turi būti pagrindžiamos ne mažiau kaip trimis tiekėjų komerciniais pasiūlymais.

Tinkamų išlaidų kategorijos yra šios:

• einamosios bendradarbiavimo išlaidos: susitikimų organizavimas (patalpų nuoma, kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės išlaidos, maitinimas);
• bendrosios išlaidos (atlygis architektams, inžinieriams, konsultantams už paraiškos su verslo planu parengimą, viešinimo išlaidos);
• naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
• nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga;
• infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų) išlaidos;

Procesas, vedantis į rezultatus

Nuo pradžios iki pat pabaigos. Būname kartu su mūsų klientais ir konsultuojame visuose ES paraiškų rašymo etapuose.
asfd

1. Susitikimas

Pokalbis prie kavos puodelio apie Jūsų verslo potencialą, kurio metu įvertiname, į kuriuos ES finansavimo kvietimus derėtų rašyti pataiškas.
asfd

2. Galimybių studija

Išsamiau supratus įmonių veiklą bei jos subtilybes, atliekame galimybių studiją, kad dar tiksliau įvertintume tikimybę pritraukti ES finansavimą
asfd

3. Pasirengimo darbai

Klientams įvertinus galimybių studijoje pateiktas finansavimo pritraukimo galimybes, pradedame informacijos rinkimą ir bazinius pasirengimo darbus
asfd

4. Paraiškos rašymas

Projektui paskiriamas paraiškos rašymo vadovas, kuris pagal savo ilgalaikę patirtį atsakingai ir objektyviai paruošia paraišką, kliento vardu įkelia ją į reikiamas sistemas

5. Paraiškos rašymas

Klientams pageidaujant rūpinamės laimėtu kvietimu per visą projekto vykdymo laikotarpį, pateikiame tarpines ir galutinę pilnai įvykdyto projekto ataskaitą. Puikus pasirinkimas tiems, kas nenori niekuo papildomai rūpintis!

Registracija konsultacijai dėl paraiškos rengimo

Susipažinkime. Padėsime atrasti įvertinti galimybes
Jūsų verslui gauti finansavimą!