Customer Effort

Customer Effort – tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti paties kliento įdėtas pastangas perkant paslaugą ar bendraujant su įmone. Tai vienas svarbiausių tyrimų norint pagerinti įmonės klientų patirtį. Gauti tyrimo rezultatai gali būti panaudojami stengiantis išlaikyti klientus ir įvertinti sritis, kuriose įmonei reikia tobulėti.

Vienas tyrimo būdas neegzistuoja, tad pagal poreikius yra naudojamos kelios formos:

  1. Request Effort – vieno klausimo apklausa – „Kiek pastangų įdėjote tam, kad būtų galima patenkinti Jūsų prašymą?“
  2. Product selection freedom – tyrimo metodas, parodantis, ar tam tikra paslauga ar produktas leidžia klientui išreikšti save.
  3. Value of transaction – padeda įvertinti vartotojo įsitikinimą, ar konkretus verslas siūlo pridėtinę vertę, atsižvelgiant į jo išteklius (laiką, pastangas ir pinigus).