Customer Satisfaction

Customer Satisfaction – tyrimas, skirtas įvertinti kliento pasitenkinimą suteikta paslauga. Šis tyrimas naudojamas siekiant nustatyti, kaip klientai jaučia savo sąveiką su įmone bei atspindi lygmenį, kurį pavyko pasiekti įgyvendinant klientų lūkesčius.