Employee Satisfaction

Employee Satisfaction – tyrimas, skirtas įvertinti įmonėje dirbančių darbuotojų savijautą ir pasitenkinimą esamomis darbo sąlygomis. Tai leidžia susidaryti platesnį vaizdą apie atmosferą įmonėje.  Pagal gautus rezultatus nesunku nuspręsti, kokių veiksmų reikia imtis sąlygoms gerinti.