Atgal Visos naujienos

Parama mažų ir vidutinių įmonių augimui

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skatindama mažų bei vidutinių įmonių verslumą ir kurdama paskatas įmonių augimui, teikia finansavimą veiklai, kuri padėtų greitesniam įmonių atsigavimui po ekonominio nuosmukio. Remiama tokia veikla, kuri leistų įmonei augti ir išeiti iš krizinės padėties (įvairių priemonių, padedančių pagerinti įmonės mokumą, pajamas ir apyvartą planavimas bei įgyvendinimas) arba veikla, kuri padėtų įmonei optimizuoti kaštus, sumažinti su vykdoma veikla susijusias išlaidas ir padidinti įmonės veiklos efektyvumą. Parama teikiama MVĮ, esančioms Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir teikiančioms paslaugas ar gaminančioms savo produkciją.

Didžiausia galima finansavimo lėšų suma projektui yra:

  • įgyvendinant antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veiklą – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų);
  • įgyvendinant veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veiklą – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Nuosavo įnašo dydis – ne mažiau 50 proc. tinkamos finansuoti išlaidų sumos.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. Projektų atranka atliekama konkurso būdu vienu etapu. Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas. Teikiama parama – de minimis pagalba. Paraiškos priimamos iki 2023-02-20.

Kviečiame puodeliui kavos aptarti Jūsų įmonės poreikį ir galimybes – kreipkitės telefonu +370 669 07814.